Уважаеми потребители, от 13 февруари 2023 г., системите за сигурност на АБВ поща засичат необичаен трафик към сървърите на услугата от българското и международното интернет пространство, без регистрирани неоторизирани влизания в пощенски кутии на потребители. За да се осигури функциониране на услугата и защита на системата, се налагат временни спирания на части от международния трафик, както и на част от българското интернет пространство към услугите на АБВ поща. Това ще се отрази на ползването на услугата от някои наши потребители.

Екипът на АБВ работи интензивно по възстановяване на нормалната работа на услугата. Уверяваме ви, че и в бъдеще ще продължим да даваме най-доброто от себе си, за да осигурим безпроблемното ползване на АБВ поща, независимо от многобройните предизвикателства, пред които се изправяме ежедневно.

С уважение, Екипът на АБВ