Как можете да управлявате данните си?

Може да променяте съгласието си спрямо желанието си за всяка цел на обработване. Също така може да изтриете данните си, както и да упражните правото си „да бъдеш забравен“, като ние също ви предоставяме възможността упражниш и другите си права, гарантирани от GDPR – право на достъп до личните Ви данни; право на коригиране; право на възражение срещу обработката ; право на преносимост; право на ограничаване на обработването; право на подаване на жалба до контролен орган. За целта моля посетете https://www.netinfocompany.bg/gdpr/

Пример:

To: GDPR: ABV

Subject: GDPR – ABV

GDPR – Право на достъп до личните Ви данни

COMMENT – притеснявам се да не е рисковано

Нет Инфо АД поема ангажимент да поддържа висок стандарт на защита на Вашите лични данни и съответствие с ОРЗЛД, по-известен като GDPR, които предоставяте в сайтовете на компанията и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Повече информация  можете да видите на следния линк: http://info.netinfocompany.bg/gdpr/

Нет Инфо поема ангажимент да поддържа необходимите технически и организационни изисквания, описани в чл. 30(4) и чл. 30(2) от GDPR.

Сървърите, върху които са разположени базите данни на Нет Инфо АД, обслужващи електронната поща АБВ се намират в специализирани информационни центрове на територията на Република България. За повече информация вижте раздел VI от Политиката за поверителност на АБВ Поща https://passport.abv.bg/app/profiles/resources/terms/policy.html .

Ако имате още въпроси или нужда от съдействие, можете да ни пишете на dpo@netinfo.bg